Van communicatiestudente met een hart voor de  binnenvaart naar Assistent Duty Officer

Van communicatiestudente met een hart voor de binnenvaart naar Assistent Duty Officer

Sinds augustus is Fleur begonnen bij Havenbedrijf Rotterdam als Assistent Duty Officer (ADO). Met haar eenentwintig jaar is ze momenteel de jongste op het Haven Coördinatie Centrum (HCC).

Match van persoonlijke leven met interesse in het werkveld

Eerder dit jaar studeerde zij af binnen het Havenbedrijf. Ter afronding van haar HBO opleiding Communicatie wilde ze zich bezighouden met een vraagstuk gerelateerd aan de maritieme sector. Vervolgens kreeg ze de kans om haar afstudeeropdracht uit te voeren voor de Rotterdamse haven. “Tijdens het afstuderen moest ik nadenken over een baan na het behalen van mijn diploma en dat nautische bleef mij toch wel trekken. Vervolgens stuitte ik op de vacature Assistent Duty Officer en dacht ik: dit kon het wel eens zijn. En dat bleek zo!”

Als ADO is ze werkzaam op het HCC dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het nautische toelatingsbeleid van scheepvaart. “Mijn ouders zijn binnenvaartschippers waardoor ik een nautische achtergrond heb en al enige basiskennis bezit over de Rotterdamse haven en de scheepvaart.” Zowel het Havenbedrijf als de Rotterdamse haven is dus niet geheel onbekend terrein voor Fleur.

“Daarnaast is het Havenbedrijf een mooi bedrijf met een prachtige werkplek met uitzicht over de skyline van Rotterdam.” Dit waren genoeg redenen om het Havenbedrijf niet te verlaten. Het werk in de haven omschrijft ze als dynamisch waarbij elke werkdag anders is: “Diverse factoren kunnen hierin een rol spelen. Denk hierbij aan de weersomstandigheden, bijvoorbeeld de storm Ciáran. Of een stremming van de vaarweg zoals met het afzinken van het tunneldeel van de Maasdeltatunnel.”

Het takenpakket is heel divers en Fleur werkt nu op de meldkamer. “De binnenkomende meldingen kunnen zeer uiteenlopend zijn en alle aanvragen worden beoordeeld volgens geldende wet- en regelgeving binnen het nautisch beheersgebied van de Havenmeester.” Ook zal zij toezien op de verkeersplanning en scheepsbezoeken coördineren. Vanaf de wal bezig zijn met zowel de binnenvaart als de zeevaart is wat de functie afwisselend maakt. “Centraal staat overzicht houden op een veilige en vlotte afwikkeling van de scheepvaart, zodat het operationele havenproces zo min en zo kort mogelijk wordt verstoord. Daarom wordt vanuit het HCC incidentenbestrijding gecoördineerd en ondersteund.” Fleur heeft zelf nog geen spannende incidenten meegemaakt, maar die zullen zeker nog komen, benoemt ze.

Communicatie is de fundering voor het uitoefenen van haar passie

Na de opleiding Communicatie heeft Fleur gekozen iets totaal anders te gaan doen. Of lijkt dat zo? Ze geeft aan dat communicatie binnen iedere functie terugkomt; de communicatie wordt gezien als een goede fundering. “Op het HCC heb je als havenautoriteit contact met verschillende partijen. Je bent het aanspreekpunt en visitekaartje van de Havenmeester. Je moet dus enerzijds klantgericht en meedenkend zijn en anderzijds heb je de wetten en regels na te leven. Communicatieve vaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol.”

Het ultieme voorbeeld van carrière maken, hoe je dat zelf wil

"Door mij met mijn afstudeeronderzoek bezig te houden met de arbeidsmarkt in de Rotterdamse haven, heb ik inzicht gekregen in de huidige personeelskrapte in dit haven- en industriecomplex.” De noodzaak voor het imago opkrikken ligt hoog en het percentage vrouwen in de maritieme sector ligt nog altijd erg laag. Fleur geeft aan vooral (jonge) vrouwen aan te willen sporen en te enthousiasmeren om in de Rotterdamse haven te komen werken. “Maar iedereen kan werken in de Rotterdamse haven. Ook al val je niet helemaal binnen het functieprofiel, de kans is groot dat ze je bij een bedrijf graag verwelkomen en dat heeft het Havenbedrijf laten zien.” Lachend benoemt ze:

“Ga naar werkeninderotterdamsehaven.nl.” Zelf heeft Fleur ook bijgedragen aan deze campagne als jonge vrouw en is ze te zien op de website.

Wil jij ook een carrière maken in de Rotterdamse haven (als ADO)? Bezoek de website!