Industrie

De haven van Rotterdam kent een sterke maakindustrie die wordt vertegenwoordigd door meer dan 120 bedrijven. Met een hightech toeleveringsketen is de haven hiermee een belangrijke pijler van de economie in Zuid-Holland. Grofweg is er een tweedeling te maken tussen de energie-industrie en de chemie-industrie.

Energie

Rotterdam heeft het grootste renewable industriecluster ter wereld. Het is een Europese hub voor biobrandstoffen en daarmee een ideale locatie voor aanvoer en doorvoer van biomassa. Deze bedrijven produceren biodiesel, bio-ethanol en hernieuwbare diesel. Deze biobrandstoffen worden ingezet voor bijvoorbeeld wegtransport, scheep- en luchtvaart.

Chemie

De chemie is verantwoordelijk voor veel producten die we dagelijks gebruiken. Deze industrietak maakt producten door middel van chemische veranderingen aan bestaande (grond)stoffen. Binnen deze sector vallen alle bedrijven die voor hun industriële productie gebruik maken van chemische processen. Door de aanwezigheid van vele chemiebedrijven en raffinaderijen is Rotterdam een ware petrochemische hot spot.