Experimenteren met energietransitie

Duurzaamheid en de energietransitie, je kunt er niet meer om heen. Niet alleen het bedrijfsleven houdt zich bezig met de ontwikkelingen en implementatie hiervan, ook het onderwijs. Praktijkdocent energietransitie Yme Dikkerboom en studente Allround Operationeel Technicus Noa Meintsma vertellen.

Experimenteren met energietransitie

Duurzaamheid en de energietransitie, je kunt er niet meer om heen. Niet alleen het bedrijfsleven houdt zich bezig met de ontwikkelingen en implementatie hiervan, ook het onderwijs. Praktijkdocent energietransitie Yme Dikkerboom en studente Allround Operationeel Technicus Noa Meintsma vertellen.

Inspirerende werkomgeving

Praktijkdocent energietransitie Yme Dikkerboom zet zich samen met meerdere mbo-studenten in voor de energietransitie en ‘smart industry’. Op The Green Technology Campus werkt Yme aan diverse duurzame projecten."

De Green Technology Campus is een inspirerende werk- en experimenteerruimte voor onze studenten, gericht op hernieuwbare energie. We zijn bezig om dit volgens plan steeds verder vorm te geven. We willen bijvoorbeeld de gegevens die een windturbine genereert visualiseren op schermen in de campus. Deze data omvat operationele en onderhoudsgegevens van de windturbine. We kunnen experimenteren met elektrolyse, zonnepanelen, windturbinesimulatoren, waterstof (van stroom naar gas en gas naar stroom) en meer. Zo krijgen de studenten een goede voorbereiding op een baan in de energietransitie."

Groene visie

Yme gelooft dat deze innovatieve experimenten op termijn een educatieve rol kunnen spelen voor geïnteresseerde burgers met vragen over vergroening. Niet alleen Yme, maar ook de studenten denken hier zo over.

Noa Meintsma, studente Allround Operationeel Technicus: “De klimaatverandering speelt een steeds grotere rol in ons leven, zo ook in de (Rotterdamse) haven.”Samen met de studenten van het STC College heeft Yme een groene visie voor de toekomst van de Rotterdamse haven ontwikkeld. "Door het verhogen van het menselijk kapitaal op relevante vakgebieden, dragen wij als onderwijsinstelling ons steentje bij."