Secretaresse/ management assistent

Deze functie houdt in dat je een leidinggevende en/of afdeling ondersteunt met verschillende secretariële taken door onder andere de agenda te beheren, inkomende e-mails te lezen en te verwerken, acties op te volgen en documenten voor te bereiden voor vergaderingen.