QHSE medewerker

Een QHSE (Quality, Health, Safety and Environment) medewerker is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieuaspecten binnen een organisatie. Ze ontwikkelen en implementeren beleid en procedures rond deze gebieden om risico's te verminderen, wet- en regelgeving na te leven, en een veilige en gezonde werkomgeving te creëren.