IT-consultant

Je adviseert en ondersteunt bedrijven bij de invoering en verdere ontwikkeling van digitaliseringsprocessen. Om de concurrentie voor te blijven moeten bedrijfsprocessen steeds sneller en slimmer worden uitgevoerd. IT en ICT spelen daarbij een centrale rol. Structuur van het bedrijf, werkprocessen en digitale systemen moeten optimaal op elkaar aansluiten.