Environmental Manager

Een Environmental Manager in de haven en industrie heeft de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat de haven- en industriële operaties voldoen aan milieuwetgeving. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van milieubeleid en -praktijken, het toezicht houden op milieu-impactbeoordelingen, en het monitoren van milieuprestaties. Ze streven ernaar mogelijke nadelige effecten op het milieu te minimaliseren door verantwoordelijk beheer van materialen en middelen. Bovendien kunnen zij betrokken zijn bij projecten voor de ontwikkeling van duurzame technologieën en processen, evenals in programma's voor milieueducatie en bewustzijn voor medewerkers.