Data Scientist

Je verwerkt grote hoeveelheden data, afkomstig uit verschillende bronnen (big data), tot waardevolle informatie en voorspellingen. Je maakt gebruik van verschillende technologieën of ontwikkelt die door algoritmes te schrijven. In de haven werk je bijvoorbeeld voor logistieke bedrijven om de logistieke keten slimmer te maken door uitwisseling van data, geïntegreerde informatieplatformen, prototypes, innovatieve concepten. Kortom je levert een belangrijke bijdrage aan de optimalisatie van logistieke processen.