Privacy Statement

Dit privacy beleid is bedoeld om jou inzicht te geven in de gegevens die werkeninderotterdamsehaven.nl verzamelt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Het is belangrijk om dit goed door te lezen.

Wie zijn wij?

Werkeninderotterdamsehaven.nl is het platform over werken in de haven & industrie van Rotterdam. We zijn een samenwerkingsverband tussen Gemeente Rotterdam, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam. Ook de gezamenlijke onderwijspartners van Rotterdam doen mee. Dit platform faciliteert en informeert bedrijven, onderwijs, werknemers en werkzoekenden bij het vinden van de juiste informatie over werken in de Rotterdamse Haven. Of het nu gaat om het maken van de juiste keuzes, of het vinden van je droombaan; op dit platform vind je alle informatie.

Wie ben jij?

We zijn benieuwd naar jouw interesses en ambities, maar werkeninderotterdamsehaven.nl hecht ook grote waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij respecteren jouw privacy en je mag erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. We houden ons aan de wet. Het verwerken van jouw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacywetgeving.

Welke gegevens worden verwerkt?

Automatisch gegenereerde gegevens

Voor een goede werking van de website maakt werkeninderotterdamsehaven.nl gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Het gaat hierbij om analytische cookies en cookies die het klikgedrag en individuele bezoekgedrag vastleggen. Door op accepteer cookies te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies. Je kunt het gebruik van cookies ook weigeren. Meer hierover lees je in onze Cookie statement.

Ingevoerde gegevens

Wanneer je via werkeninderotterdamsehaven.nl met ons contact opneemt, dan leggen we de volgende persoonsgegevens vast:

 • voor- en achternaam;

 • e-mailadres;

 • andere gegevens die jij actief aan ons verstrekt door het op te nemen in je mail.

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Deze gegevens gebruiken wij om:

 • contact met je te onderhouden (per e-mail);

 • je te informeren over verschillende onderwerpen op gebied van werken of studeren;

 • eventuele klachten te kunnen behandelen;

 • onze website te beveiligen en te optimaliseren;

 • eventuele wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren of toepassen.

Verstrekking aan derden

Voor onze dienstverlening is het belangrijk dat wij samenwerken met andere partijen. Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden. Wij delen jouw persoonsgegevens alleen:

 • in geval van een wettelijke verplichting;

 • aan een dienstverlener en/of onderaannemer die verwerkt ten behoeve van werkeninderotterdamsehaven.nl. Deze partij is in dat geval verwerker;

Om je persoonsgegevens te beveiligen heeft het werkeninderotterdamsehaven.nl, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen, passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Met verwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. Ook bewaren we je gegevens conform wet- en regelgeving.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring. Wij hanteren een bewaartermijn van een jaar. Na deze periode worden jouw gegevens vernietigd of geanonimiseerd. Het kan echter noodzakelijk zijn de persoonsgegevens langer te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen.

Wanneer van toepassing?

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van onze website. Dit betekent niet automatisch dat werkeninderotterdamsehaven.nl verbonden is aan deze andere sites of eigenaar daarvan is. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. De privacystatement die je nu leest heeft alleen betrekking op gegevens die door werkeninderotterdamsehaven.nl zijn verkregen. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Wil je weten welke persoonsgegevens werkeninderotterdamsehaven.nl van jou heeft opgeslagen? Je kunt op elk moment inzage vragen in jouw persoonsgegevens. Met het oog op de bescherming van uw persoonsgegevens zal een medewerker van werkeninderotterdamsehaven.nl contact met je opnemen om jouw identiteit en het verzoek te verifiëren. Ook kun je ons verzoeken om:

 • rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens;

 • de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;

 • tegen de verwerking bezwaar te maken;

 • gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kun je digitaal doen via werkeninderotterdamsehaven.nl.Heb je vragen of opmerkingen over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken? Neem dan gerust contact op via bovenstaande contactgegevens. Kom je er niet uit met ons, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vind je op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

Last but not least

Omdat we jouw privacy belangrijk vinden, controleren we regelmatig ons beleid. Vanwege wijzigingen in wetgeving zullen we deze verklaring soms aanpassen. Nieuwe versies publiceren wij altijd direct op de website. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.