Disclaimer

Een disclaimer is een tekst die jou als bezoeker meer informatie geeft over de inhoud van een website. Het gaat over de kwaliteit van informatie en over aansprakelijkheid.

Verklaring

Werkeninderotterdamsehaven.nl is een platform over werken in de haven & industrie van Rotterdam en over opleidingen die jou voorbereiden op een baan in de haven. We zijn een samenwerkingsverband tussen Gemeente Rotterdam, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam. Ook de gezamenlijke onderwijspartners van Rotterdam doen mee. Het samenwerkingsverband doet zijn uiterste best om alle informatie op werkeninderotterdamsehaven.nl juist en volledig weer te geven.Lees je iets wat niet klopt? Het samenwerkingsverband niet voor de juistheid en volledigheid daarvan instaan. Maar merk je dat er iets niet klopt, laat het ons dan alsjeblieft weten. Dan kunnen we het indien nodig corrigeren. Hou er rekening mee dat wijzigingen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.Werkt er iets niet goed? Dan is er misschien sprake van een technische storing. Onze oprechte excuses voor het ongemak. Het samenwerkingsverband aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het (ononderbroken) functioneren van deze website. Maar mocht je dit ervaren, waarschuw ons dan alsjeblieft wel zodat we kunnen zoeken naar een oplossing.

Aansprakelijkheid

Wees je ervan bewust dat jij als gebruiker zelf verantwoordelijk bent voor het handelen op basis van de op onze website of via onze website verkregen informatie. Het samenwerkingsverband, hun bestuurders en directeuren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via werkeninderotterdamsehaven.nl verkregen informatie.

Externe links

Op onze website werkeninderotterdamsehaven.nl bieden wij jou automatische koppelingen (links) aan naar andere internetsites, zodat je daar meer informatie kunt lezen en je eventueel kunt aanmelden voor een baan of opleiding. Verwijzingen naar websites die niet door het samenwerkingsverband worden onderhouden zijn bedoeld om je wegwijs te maken en om het voor jou gemakkelijker te maken de relevante informatie te vinden. Het samenwerkingsverband is kieskeurig naar welke websites verwezen wordt. Verwijzing op de site naar producten of diensten zijn geen aanbod voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.