Vastzetten/stuwen lading

Bij het beladen en lading zekeren in voertuigen en containers voor transport komt het neer op precisie: de krachten moeten bijvoorbeeld berekend worden en met de materialen moet zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Tijdens de cursus vastzetten en stuwen van lading ligt de focus op het voorkomen van schade en het kosten efficiënt handelen. Daarnaast is er, uiteraard, aandacht voor de veiligheid van mens (het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen) en de omgeving.

Volg deze opleiding bij: