Patent Attorney

Een Patent Attorney (octrooigemachtigde) is een juridisch professional die gespecialiseerd is in het helpen van klanten bij het verkrijgen van patenten en het beschermen van intellectuele eigendomsrechten. Zij kunnen ook advies geven over patentwetgeving, patentgeschillen beheren en hulp bieden bij patentovertredingen.

Word Patent Attorney bij: