Operationeel havenmedewerker

Een operationeel havenmedewerker is iemand die in een haven werkt en zich bezighoudt met de schepen te laden en te lossen en alle werkzaamheden die daarbij horen. Een operationeel havenmedewerker werkt bij een stuwadoorsbedrijf (terminal). Stuwadoorsbedrijven kunnen worden onderscheiden naar hun specialiteit bij het verwerken van goederen. Bijvoorbeeld: container op- en overslag, massagoed op- en overslag of breakbulk (stukgoed) op- en overslag.