HR Business Partner

Een HR-businesspartner, ook wel human resources businesspartner genoemd, is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en invoeren van het HR-beleid binnen organisaties. Een HR-businesspartner denkt op strategisch niveau mee met de directie en geeft, binnen de kaders van wet- en regelgeving, advies over bedrijfsvoering en personeelszaken. Ze hebben de taak om managementbesluiten te helpen vormgeven en implementeren vanuit een HR-perspectief, terwijl ze tegelijkertijd zorgen voor werknemersbelangen. Een HR businesspartner werkt veel samen met of geeft leiding aan HR medewerker(s).