Chemical Engineer

Chemical engineers ontwikkelen economische commerciële processen om grondstoffen om te zetten in bruikbare producten. Chemische technologie maakt gebruik van principes van chemie, natuurkunde, wiskunde, biologie en economie om energie en materialen efficiënt te gebruiken, produceren, ontwerpen, transporteren en transformeren.