Agent

De havenagent is de vertegenwoordiger van rederijen en dienstverlenende bedrijven in een haven. Zijn/haar taak betreft het uitvoeren van de administratieve en andere formaliteiten die vervuld moeten worden wanneer in een schip de haven binnenkomt. De taken van een havenagent zijn niet dezelfde als die van een expediteur. Een van de taken betreft de consignatie (voor derden in bewaring houden) van de schepen.