Projectmanager

Een projectmanager is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren, bewaken en succesvol afronden van projecten binnen een organisatie. Hij of zij zorgt voor het stellen van duidelijke doelen, het coördineren van teamleden, het beheren van het budget, het oplossen van problemen en het communiceren met belanghebbenden. De projectmanager bewaakt ook de voortgang van het project om ervoor te zorgen dat het op schema blijft en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Ten slotte is de projectmanager verantwoordelijk voor het rapporteren over de resultaten en uitkomsten van het project aan hogere leidinggevenden en/of klanten.