Inspecteur Milieu/ Arbo/ Veiligheid

Je houdt toezicht en handhaaft op het gebied van milieu, arbo en veiligheid. Je geeft aanwijzingen en advies op deze gebieden en houdt toezicht op de op havenfaciliteiten, zeeschepen, chemische fabrieken en logistieke bedrijven in het kader van( inter)nationale wetgeving.