Financial controller

Je ondersteunt en adviseert de directie van een bedrijf bij financiële, bedrijfskundige en strategische vraagstukken. Je houdt je bezig met alle aspecten van de financiële huishouding, zoals financiële rapportages, investeringsanalyses, kostenverrekeningen, balansen, winst- en verliesrekeningen, begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenplannen.