Bachelor Maritieme Techniek

In de toekomst zullen we voor energie en voedsel steeds meer afhankelijk zijn van constructies op het water. Maritieme Techniek gaat over alle drijvende constructies op het water. Denk aan drijvende windmolenparken, zonnepanelen, zeewierboerderijen en havens op zee. Ook installatieschepen zijn van groot belang, om bijvoorbeeld die drijvende constructies aan te leggen of om constructies te installeren die alternatieve grondstoffen van de zeebodem kunnen halen.

De zee biedt een grote kans in de transitie naar een duurzamere wereld. Tijdens de bacheloropleiding Maritieme Techniek leer je stap voor stap hoe je als ingenieur alle drijvende constructies kunt ontwerpen en maken die hiervoor nodig zijn. En zoek je naar technische oplossingen voor het verduurzamen van schepen. Je legt de basis om je verder te kunnen ontwikkelen en specialiseren in een master, bijvoorbeeld in de richting van Marine Technology, Offshore & Dredging Engineering of Mechanical Engineering.

Volg deze opleiding bij: